Home

Gjenetika e grurit
Prodhimi i grurit
Cilësia e grurit
Speci dhe domatja
Shalqini
Misri
Barojat e këqija
Ushqimi i kafsheve

Contributors
Pictures


2004 contributions:
Peppers
Tomato
Melons
Sunflower
Wheat
Maize intercropping
Direct marketing

2004 Contributors

Last modified:
22 July 2005

ATA
University of Pristina
BOKU